יחזקאל נפתלי

יועץ מס

טלפון 03-535-1320
פקס 03-535-3988